Literair bericht

Sinds gisteren (18 januari 2022) staat op het beeldscherm van de wielergedichten.blogspot.com van de Limburgse dichter en wielerliefhebber Miel Vanstreels mijn nieuw wielergedicht

‘Was u voor Fausto of voor Gino?’ over de legendarische haast mythische Italiaanse coureurs Fausto Coppi en Gino Bartali.

                                            Veel lectuurgenot,

                                             Hendrik Carette        

Nieuw gedicht

Ik leef al veel te lang als futurist in het verleden

Ik leef al veel te lang in zwachtels en windsels

en val te vaak in de valkuilen en fuiken  

van de futur antérieur.  

Ik leef al veel te lang als oudgelovige

omringd door ketters en apostaten

in een bos met zilverwitte berkenbomen.

Ik leef al veel te lang geprangd in de samizdat

in een warme houten datsja

met mijn onbestorven weduwe.

Ik leef al veel te lang als langoureuze man

ver van het verleidelijke verleden

in dit trieste troosteloze heden.

Hendrik Carette

MANIFEST

Alles  

                                                                                  Le poète est un ruminant.                                                                               Georges Perros, Papiers collés II                         

Alles werd al (aan allen) voorspeld en voorzegd:

                       De vloed van de zee.

                       De slavernij van de slaven

                       (in het verderfelijke Dubai).

                       De haters die ons haten.

                       Het op de grond vallend zaad van Onan.

                       Het serpent in de tent.

                       De mooie Moabietische

                       (Lady Gaga).

                       De zegeningen en bestraffingen van Job.

                       De felheid van de Filistijnen

                       (in de Gaza-strook)

                       De trouweloosheid van het volk.

                       De honger van de hongerkunstenaar.

                       Het bestaan van het bochelmannetje

                       (Eric Zemmour).

                       De zonde van de afgoderij.

                       De klachten van Jeremia.

                       Een psalm, een lied dat ons ontroert.

                       Het heerlijk erotiserende Hooglied van Salomo

                       en de komst of wederkomst van onze Messias.  

Hendrik Carette