DE BOZE BLANKE MAN

De Boze Blanke Man

 

 

                                  Hoeveel vijanden hebben wij nodig? Hoe gaan we met hen om en zijn onze vijanden als vijand geboren?

                                               Arnon Grunberg, in de NRC van 29 dec. 2017

 

 

Sinds de strijd van de Sarmaten tegen de Scythen

op de steppen.

En van de Sorben tegen de Saksen achter de Elbe.

Sinds de strijd van de Saksen tegen de Normandiërs

op dat afgedreven Eiland.  

Sinds de strijd van de Samen.

En sinds de strijd van de Picten tegen alle anderen

vanuit de zeeën of vanuit het zuiden.

Sinds de strijd van de Ona’s tegen de schapenboeren

en goudzoekers in Vuurland.

Sinds de strijd van de Boeren tegen de Zoeloes in Zuid-Afrika.

en van de Kozakken tegen de Kazakken aan de Kaukasus.

 

Al sinds de neergang en de ondergang van de Neanderthaler.

Sinds de almaar nauwer nijpende nood

door ziekten, verwondingen en plagen

wacht de Boze Blanke Man alom op de naderende dood.

 

Hendrik Carette