Uitzinnige uitspraken

Waarheden en wijsheden uit West-Vlaanderen

Wonder en is gheen wonder. (Simon STEVIN)

*

Waar een wilg is is een weg. (Jan VAN DER HOEVEN)

*

Een schizofreen is nooit alleen.(Fernand LAMBRECHT)

*

Het is de stilte die de muizen maakt. (Serge LARGOT)

*

De vouw glijdt telkens weer af naar de chaos, en de man klimt telkens weer op naar de kosmos – de steen van Sisyphus – het blijft een eeuwige strijd. (SAINT-RéMY)

*

De Belgische ziel – vroeger had men het over volksaard, maar dat mag niet meer; nu heeft men het over identiteit , maar die is ook verdacht – zou vooral een holle ziel zijn, gedefinieerd door wat ze niet is. (Luc DEVOLDERE)

*

Een goed boek is een goede vriend en mijne boeken zijn tegenwoordig nagenoeg de eenige vrienden die ik heb. (Caesar GEZELLE)

*

Iemand die ertoe gekomen is te geloven in de duivel en zijn pomperijen, moet onvermijdelijk ook geloven in God, zonder wie de duivel geen reden van bestaan heeft. (Herman BOSSIER)

*

Er is niets nieuws onder de regenboog. (Renaat RAMON)

*

Wij raken altijd het spoor bijster. (Frans DESCHOEMAEKER)

*

Ik ben van het blanke ras en ongehuwd. (Hugo CLAUS)

*

Heb je soms ook dat je leven aanvoelt als de ontkenning van de rede? (Marcel VANSMLEMBROUCK)

*

Hij moest de vriendelijke man in zich doden, hem van zich afschudden. Tot nu toe was vriendelijkheid zijn wandelstok geweest, maar waar had dit hem gebracht? (Herman LEENDERS)

*

In de dood zijn scepters en truwelen gelijk. (Willy DEZUTTER)

*

Boutens stond inderdaad voor een moeilijke tweesprong: zou hij voortluisteren naar de stem van Homerus of zou hij zich gewonnen geven aan de moderne Muze? (Karel DE CLERCK)

*

tussen brugge en brussel

100 kilometer wroeging en verraad.(Marcel VAN MAELE)

*

Mijn grimmigheid is niet de grimmigheid van een personage. (Alain DELMOTTE)

*

De deugd gaat in het midden, zei de duivel, en hij liep tussen twee kapucijnen. (Achiel VAN ACKER)

*

Het landschap van de archaïsche lyriek lijkt op een streek die door een orkaan werd geteisterd. (Patrick LATEUR)

*

De Basken zijn een woest bergvolk, de West-Vlamingen een woest herbergvolk. (Christian DUTOIT)

*

Embiorix, koning van Gallen / Es up die Romeinen gevallen. (Jacob VAN MAERLANT)

*

Brugge is een stad vol tegenstrijdigheden. Het is een stad met een sterk gotisch stempel, d.w.z. met een katholieke strengheid. (Willy VANDENBUSSCHE)

*

Ik ben blijde van geen artiest te zijn. (Hugo VERRIEST)

*

Soms is die mens een dulder, soms een strijder. (André DEMEDTS)

*

Twee talen intrigeren me vanouds: het Afrikaans dat relatief nieuw is en vecht voor een plaatsje onder de zon, en het ‘oude’ Bretons dat dreigt te stikken onder het gewicht van het Frans. (Jan DELOOF)

*

Als Bach geen religie had gehad, dan had hij de Mattheüspassie niet kunnen schrijven, maar hij heeft daarnaast ook mooie cantates geschreven die niets met religie te maken hebben. (Etienne VERMEERSCH)

*

Van die stille avondstonden in de eenzaamheid van mijn nieuw verblijf heb ik die ‘douce souvenance’ bewaard.(Stijn STREUVELS)

*

Joubert bewaarde in zijn bibliotheek alleen maar boeken waarvan hij hield. (Jan VAN HERREWEGHE)

*

Nee, Breugel was niet zo breugeliaans. (Gaston DURNEZ)

*

Net als Guérin heb ik het priesterschap tegen het dichterschap geruild. (Hedwig SPELIERS)

*

Het reusachtige russische klooster Rossikon had men gebouwd om er 1700 monniken te herbergen en nu lopen er geen vijftig sukkelaars meer rond. (Johan SONNEVILLE)

*

De zee is een zij.(Jan VAN MEENEN)

*

De Duinkerkse arts Michiel de Swaen (1654- 1707) schreef zijn proza, poëzie en toneelstukken in een Nederlandse standaardtaal, waarvoor Vondel en Cats model stonden. (Cyriel MOEYAERT)

*

De dood is geen dreiging maar een lange dracht. (Hendrik CARETTE)