In memoriam Eric Defoort (Ieper, 1943 – Gent, 2016)

 

Hij was een historicus verdwaald in de politiek

want hij schreef goede boeken over Charles Maurras

en zelfs over een Vlaamse kasteelvrouwe in Niepkerke (Nieppe)

met die zo Franse naam Marie-Thérèse Le Boucq de Ternas.

 

Later lachte hij op een terras van het Vrijheidsplein in Brussel

toen ik hem zei: Geert Bourgeois heeft

le sérieux de la province.  

 

Laat ons nu allen even

droef en treurig wezen

terwijl onze illusies over Vlaanderen nog altijd bloeien.

 

Hendrik Carette

 

ANSICHT UIT AMSTERDAM

Wim Zaal zond mij een ansicht

Ziehier de bemoedigende en troostende woorden

van deze letterkundige die ik hier graag

woord na woord citeer:

 

Ik herlees je Zwinse zeemeermin

en kom opnieuw, misschien nog

sterker, onder haar bekoring. Wat

een heerlijke bundel! En omdat

dichters weinig aanmoediging ont-

vangen deel ik je dit even mee. Ik

lees schrijvers niet langer omwille

van hun betekenis, invloed of repu-

tatie maar om ‘spreken ze mij aan,

vinden ze weerklank in mijn geest

of hart’ en dat uitgangspunt bevalt

me goed. Dus, dichter, houd moed !

Wim Zaal, Muiden